3.3.1. Thông tin bắt buộc

Để có thể sử dụng Ứng dụng, người dùng phải cung cấp địa chỉ email và mật khẩu (thông tin bắt buộc). Những dữ liệu này dùng để xác định người dùng và cho phép giao tiếp giữa Nhà cung cấp và người dùng. Địa chỉ email và tất cả dữ liệu khác của người dùng không hiển thị với những người dùng khác. Dữ liệu được lưu trữ trên cơ sở có sự đồng ý của bạn theo điểm (a) của Nghệ thuật. 6 (1) GDPR.

3.3.2. Dữ liệu do người dùng cung cấp

HAB SỨC KHỎE TOÀN DIỆN ghi lại thêm dữ liệu do người dùng cung cấp có thể được nhập khi sử dụng Ứng dụng. Điều này đề cập đến một hồ sơ người dùng bao gồm các dữ liệu vật lý sau:
Dữ liệu vật lý được ghi lại trên cơ sở có sự đồng ý của bạn theo điểm (a) của Nghệ thuật. 6 (1) GDPR và được sử dụng riêng để tính lượng calo cá nhân của bạn. Để có thể sử dụng các tính năng của Ứng dụng, dữ liệu vật lý cần được cung cấp. Điều đặc biệt cần thiết là cung cấp cân nặng ban đầu, cân nặng mục tiêu, giới tính, ngày sinh, chiều cao và loại hoạt động nghề nghiệp để HAB SỨC KHỎE TOÀN DIỆN có thể tính toán lượng calo mục tiêu cá nhân của người dùng. Những dữ liệu này không hiển thị cho bên thứ ba.

Hơn nữa, dữ liệu sau được thu thập và lưu trữ khi tài khoản người dùng được thiết lập:
    
3.3.3. Dữ liệu được ghi tự động bởi HAB SỨC KHỎE TOÀN DIỆN

Dữ liệu sau đây được ghi lại một lần khi người dùng đăng ký với HAB SỨC KHỎE TOÀN DIỆN:
     Chúng tôi ghi lại những dữ liệu này nhằm mục đích cải thiện và cá nhân hóa các dịch vụ của chúng tôi trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo điểm (f) của Nghệ thuật. 6 (1) GDPR.

3.3.4. Dữ liệu được ghi lại trong quá trình sử dụng Ứng dụng

Khi Ứng dụng được sử dụng, HAB SỨC KHỎE TOÀN DIỆN sẽ ghi thêmChúng tôi ghi lại những dữ liệu này nhằm mục đích cải thiện và cá nhân hóa các dịch vụ của chúng tôi trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo điểm (f) của Nghệ thuật. 6 (1) GDPR.

3.3.5. Trao đổi dữ liệu với bên thứ ba

HAB SỨC KHỎE TOÀN DIỆN tiếp tục ghi lại và lưu trữ dữ liệu do các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp trên cơ sở có sự đồng ý của bạn theo điểm (a) của Nghệ thuật. 6 (1) GDPR và truyền dữ liệu tương ứng đến các nhà cung cấp bên thứ ba đó. Điều này đề cập đến các nhà cung cấp và dữ liệu sau:
3.3. Dữ liệu cá nhân khi sử dụng Ứng dụng HAB Sức khỏe Toàn diện

Chính sách bảo mật

Các điều khoản bảo vệ dữ liệu sau áp dụng cho tất cả người dùng đã đăng ký của Ứng dụng HAB Sức khỏe toàn diện. Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với các điều khoản bảo vệ dữ liệu sau đây.

1. Hỗ trợ

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi qua hộp thư hotro@hab.vn nếu bạn có thắc mắc về dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, Chính sách bảo vệ dữ liệu này hoặc cách thực hiện các quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu.

2. Mã hóa

Tất cả lưu lượng dữ liệu đến và đi khi giao tiếp với Ứng dụng hoặc với bên thứ ba đều được mã hóa qua TLS. Mã “https://” trong thanh địa chỉ và biểu tượng khóa cho bạn biết rằng kết nối để sử dụng trang web của chúng tôi đã được mã hóa.
Mã hóa TLS có nghĩa là bên thứ ba không thể đọc dữ liệu được truyền.

3. Thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân • Giới tính
 • Ngày sinh
 • Chiều cao
 • Loại hoạt động (ngồi, đứng, v.v.)
 • Kết quả mong muốn (giảm cân, v.v.)
 • Cân nặng ban đầu
 • Trọng lượng mục tiêu
“Dữ liệu cá nhân” theo GDPR có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân đã được xác định hoặc có thể xác định được; một thể nhân có thể nhận dạng là người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể là bằng cách tham chiếu đến một định danh như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, bản sắc di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của thể nhân đó.

Nhà cung cấp chỉ xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn (ví dụ: địa chỉ email, thông tin dinh dưỡng trong Ứng dụng) theo các quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành đã được sửa đổi. Các điều khoản sau đây thông báo cho bạn về bản chất, phạm vi và mục đích của việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân. Chính sách bảo mật dữ liệu này chỉ áp dụng cho Sản phẩm nói trên. Nếu một liên kết dẫn đến một trang web khác của bạn, vui lòng kiểm tra thông tin ở đó để biết cách xử lý tương ứng đối với dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn.
3.1. Dữ liệu cá nhân
Khi bạn truy cập trang web www.hab.vn của chúng tôi, máy chủ web sẽ tự động tạo các tệp nhật ký không thể liên kết với một người nhất định; quá trình xử lý này dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo điểm (f) của Nghệ thuật. 6 (1) GDPR. Dữ liệu đó có thể bao gồm, chẳng hạn như loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành được sử dụng, URL liên kết giới thiệu, địa chỉ IP của máy tính yêu cầu, ngày và giờ truy cập của yêu cầu máy chủ và yêu cầu tệp của khách hàng (tên tệp và URL). Những dữ liệu này chỉ được thu thập cho mục đích thống kê và vì lý do an toàn (ví dụ: để điều tra các hành vi lạm dụng và lừa đảo), được lưu trữ trong khoảng thời gian bảy ngày và bị xóa sau đó. Dữ liệu cần được lưu trữ làm bằng chứng trong một thời gian dài hơn sẽ không bị xóa cho đến khi sự cố tương ứng được làm rõ.
3.2. Thu thập dữ liệu khi sử dụng trang web của chúng tôi

Cookie:
Để làm cho các trang web trở nên thân thiện và hiệu quả hơn với người dùng, HAB và các bên thứ ba do HAB ủy quyền lưu trữ cái gọi là cookie trên đĩa cứng của khách hàng. Cơ sở pháp lý cho loại hình sử dụng này là điểm (f) của Nghệ thuật. 6 (1) GDPR.
Cookie là các tệp văn bản nhỏ phục vụ, trong số các mục đích khác, để ghi lại thông tin về cách sử dụng trang web. Những cookie này không thể thực thi các chương trình cũng như không thể lây nhiễm vi-rút cho máy tính của bạn. Chúng không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, không thể quy cho một người nào đó và sẽ tự động bị xóa chậm nhất sau một năm, trừ khi có quy định khác. Dữ liệu đó không được kết hợp với dữ liệu từ các nguồn khác.
Trang web cũng có thể được sử dụng mà không cần cookie. Trong cài đặt trình duyệt của mình, bạn có thể hủy kích hoạt hoặc giới hạn việc sử dụng cookie hoặc nhắc trình duyệt cảnh báo bạn trước khi cookie được gửi. Bạn cũng có thể xóa cookie khỏi đĩa cứng của máy tính bất kỳ lúc nào.
 • Tên (tùy chọn)
 • Địa chỉ email
 • Mật khẩu
 • Ngày đăng ký
 • Hệ điều hành của thiết bị sử dụng (Android/iOS)
 • Quốc gia và ngôn ngữ (sử dụng ngôn ngữ: Ngôn ngữ là một tập hợp các tham số chứa cài đặt khu vực của người dùng, đặc biệt bao gồm ngôn ngữ của giao diện người dùng, quốc gia và các cài đặt liên quan đến phân loại ký tự, bố cục bàn phím, số, tiền tệ, ngày và các định dạng thời gian
 • địa chỉ IP hiện tại,
 • phiên bản Ứng dụng đang sử dụng,
 • múi giờ hiện tại.
Fitbit
 • trọng lượng hiện tại của người dùng và thời gian ghi âm
 • lượng nước tiêu thụ trong ngày
 • thời gian, thời lượng, loại, lượng calo tiêu thụ, khoảng cách, số bước từ các bài tập mà người dùng đã ghi lại bằng Fitbit
 • tổng mức hoạt động (tiêu thụ calo), thời lượng hoạt động, số bước trong ngày
Garmin
 • trọng lượng của người dùng và thời gian ghi âm
 • thời gian, thời lượng, loại, lượng calo tiêu thụ, khoảng cách, số bước từ các bài tập mà người dùng đã ghi lại bằng Garmin
 • tổng mức hoạt động (tiêu thụ calo), quãng đường đã đi, số bước trong một ngày
Polar:
 • trọng lượng hiện tại của người dùng và thời gian ghi âm
 • thời gian, thời lượng, loại, lượng calo tiêu thụ, khoảng cách, số bước từ các bài tập mà người dùng đã ghi lại bằng Polar
 • tổng mức hoạt động (tiêu thụ calo), thời lượng hoạt động, số bước trong ngày
3.3.6. Quan hệ hợp đồng

Nếu mối quan hệ hợp đồng được thiết lập, thiết kế hoặc sửa đổi giữa người dùng và HAB SỨC KHỎE TOÀN DIỆN, HAB SỨC KHỎE TOÀN DIỆN sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng trên cơ sở điểm (b) của Nghệ thuật. 6 (1) GDPR trong phạm vi điều này là cần thiết để thực hiện hợp đồng. Bằng cách mua trong ứng dụng, người dùng có tùy chọn đăng ký phiên bản HAB SỨC KHỎE TOÀN DIỆN PRO của Ứng dụng. Nếu bạn quyết định đăng ký phiên bản PRO, nút đặt hàng sẽ dẫn bạn trực tiếp đến Apple AppStore hoặc Google Play Store tùy thuộc vào hệ điều hành bạn sử dụng.

Trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ truyền ngày bắt đầu và ngày kết thúc và, nếu có, ngày chấm dứt đăng ký và lý do chấm dứt (ví dụ: rút tiền). Dữ liệu để xử lý thanh toán được thu thập trực tiếp bởi các cửa hàng ứng dụng.
Để biết chính sách bảo mật của các cửa hàng ứng dụng, vui lòng truy cập:

Bạn cũng có thể mua phiên bản PRO của Ứng dụng thông qua trang web của chúng tôi. Trong trường hợp này, bạn phải chỉ định chi tiết thẻ tín dụng của mình trên trang web của chúng tôi. Khoản thanh toán sau đó được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian.

CÔNG TY CỔ PHẦN HAB SỨC KHỎE TOÀN DIỆN

Hỗ trợ

hotro@hab.vn

marketing@hab.vn

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
MST: 0109 924 867

Kết nối với HAB

Điều khoản sử dụng

Cơ sở khoa học

Chính sách bảo mật

Chính sách hoàn tiền

.
.
.