Chính sách hoàn tiền

  • Với mọi sản phẩm, dịch vụ: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm xảy ra sự kiện mà Nhà cung cấp và/hoặc Health Coach không thực hiện như đã công bố quá thời hạn 7 ngày (không tính ngày nghỉ, ngày lễ và thời gian kéo dài do ảnh hưởng của các sự kiện bất khả kháng). Giá trị hoàn gồm giá trị còn lại của đơn hàng tương đương thời gian còn lại chưa sử dụng dịch vụ tính theo giá thanh toán thực tế (giá trị thanh toán sau khi áp dụng mã khuyến mại, quà tặng) cộng thêm 5% giá trị còn lại.
  • Với gói Kế hoạch cho bạn (thành viên): Trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm thanh toán đồng thời người dùng đã sử dụng ứng dụng tối thiểu 3 ngày trong vòng 7 ngày nêu trên. Việc chứng minh đã sử dụng ứng dụng được thực hiện bằng cách chụp ảnh các hạng mục: theo dõi bữa ăn, uống nước, vận động với dữ liệu đã được nhập và 3 bài kiến thức đã đọc. Giá trị hoàn bằng 100% số tiền đã thanh toán (giá trị thanh toán sau khi áp dụng mã khuyến mại, quà tặng) trừ đi các chi phí trực tiếp cho đơn hàng bao gồm nhưng không giới hạn chi phí thanh toán.
  • Với gói coaching 1:1 theo giờ: Trong vòng 01 ngày kể từ ngày phiên coach kết thúc đồng thời Người dùng phải tham dự phiên coach và đưa ra phản hồi không xác nhận biên bản phiên coach. Để chứng minh việc tham dự phiên coach, Người dùng cần chụp ảnh phiên coach có mặt của Health Coach hoặc được Health Coach xác nhận. Giá trị hoàn bằng 100% số tiền đã thanh toán (giá trị thanh toán sau khi áp dụng mã khuyến mại, quà tặng) trừ đi các chi phí trực tiếp cho đơn hàng bao gồm nhưng không giới hạn chi phí thanh toán.
  • Với gói coaching 1:1 trọn gói: Có 2 thời điểm mà Người dùng có quyền yêu cầu hoàn tiền, gồm:
(1) Trong vòng 01 ngày kể từ ngày kết thúc phiên coach đầu tiên đồng thời Người dùng phải tham dự phiên coach và đưa ra phản hồi không xác nhận biên bản phiên coach. Để chứng minh việc tham dự phiên coach, Người dùng cần chụp ảnh phiên coach có mặt của Health Coach hoặc được Health Coach xác nhận.

(2) Trong vòng 03 ngày kể từ ngày thứ 11 tính từ ngày bắt đầu. Trong trường hợp này, để đảm bảo khả năng thực hiện và hoàn thành mục tiêu, Người dùng chỉ được yêu cầu hoàn tiền khi đã thực hiện tối thiểu 90% nội dung kế hoạch đã xác nhận với Health Coach đồng thời tham dự đủ các buổi coaching theo lịch đã thống nhất. Thực hiện tối thiểu 90% được hiểu là (i) Số bữa ăn mỗi ngày thực tế không được nhiều hoặc ít hơn quá 01 bữa so với kế hoạch, (ii) lượng năng lượng nạp vào mỗi ngày không được nhiều hoặc ít hơn quá 10% so với kế hoạch, (iii) lượng nước uống mỗi ngày không được nhiều hoặc ít hơn quá 10% so với kế hoạch, (iv) lượng năng lượng được đốt cháy mỗi ngày không được nhiều hoặc ít hơn quá 10% so với kế hoạch. Không được ăn sau 21h nếu không nằm trong kế hoạch.

Giá trị hoàn bằng 100% số tiền đã thanh toán (giá trị thanh toán sau khi áp dụng mã khuyến mại, quà tặng) trừ đi các chi phí trực tiếp cho đơn hàng bao gồm nhưng không giới hạn chi phí thanh toán.
Để hoàn tiền, người dùng cần gửi email từ email mà người dùng đã sử dụng để đăng ký tài khoản đến địa chỉ dvkh@habsuckhoetoandien.vn theo mẫu sau:
- Tiêu đề: Yêu cầu hoàn tiền
- Nội dung:  
1. Họ tên
2. Số điện thoại dùng để đăng ký
3. Sản phẩm yêu cầu hoàn
4. Họ tên Health coach của đơn hàng muốn hủy
5. Số tiền
6. Lý do
7. Tài khoản nhận Số: …. Họ tên: …….Ngân hàng….. Chi nhánh
- Đính kèm hình ảnh các bằng chứng liên quan.
Nhà cung cấp có trách nhiệm đưa ra phản hồi đồng ý hoặc từ chối (và lý do từ chối) đồng thời hoàn tiền (nếu đồng ý) trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn tiền của người dùng.
Người dùng có quyền yêu cầu hoàn tiền trong các trường hợp sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN HAB SỨC KHỎE TOÀN DIỆN

Hỗ trợ

hotro@hab.vn

marketing@hab.vn

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
MST: 0109 924 867

Kết nối với HAB

Điều khoản sử dụng

Cơ sở khoa học

Chính sách bảo mật

Chính sách hoàn tiền

.
.
.